НСПП

Неділя, 18.08.2019, 06:42
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи виникають у Вас розбіжності із роботодавцем з питань невиконання вимог законодаства про працю
Всього відповідей: 55
loga.gov.ua
oblrada.lg.ua
Статистика

Аналіз вибору примирних процедур сторонами КТС(К) на локальному рівні (на прикладі Луганської області)

 

На вибір примирних процедур сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні впливає декілька факторів. Причому, відділенням НСПП в Луганській області за роки роботи простежена залежність такого вибору від рівня правових знань сторін колективних трудових спорів (конфліктів), загального фінансово-економічного стану в країні, окремій галузі та самого підприємства, а також від стану соціально-трудових відносин на ньому. Крім того, важливу роль відіграє психологічно-емоційна складова конфлікту, що виник між сторонами.

Зрозуміло, що своєчасне вирішення будь-якого колективного трудового спору (конфлікту) залежить від чітко визначених причин його виникнення, обраних шляхів вирішення, прийняття примирними органами відповідних рішень та, безумовно, виконання сторонами цих рішень.

Досвід роботи відділення НСПП в Луганській області дозволяє констатувати, що примирні процедури мають основне значення для своєчасного вирішення колективного трудового спору (конфлікту), оскільки вони істотно впливають на подальшу поведінку сторін соціально-трудових відносин, консолідують їх дії задля одного - врегулювати розбіжності.

Крім того, вагомим плюсом примирних процедур є те, що, відповідно до статті 22 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», під час їх здійснення оголошення та проведення страйків визнається незаконним. Тим самим законодавець акцентує увагу сторін на тому, що страйк застосовується як крайній засіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту), адже є висока вірогідність того, що саме примирний орган зможе врегулювати розбіжності між найманими працівниками та роботодавцем. Таким чином, примирні процедури залишаються пріоритетними важелями впливу на своєчасне вирішення колективних трудових спорів та їх роль буде лише зростатиме в часи становлення правової держави.

         За всі роки існування за координацією відділення НСПП в Луганській області загалом проведено 562 примирні процедури, зокрема: 148 засідань трудових арбітражів, 200 засідань примирних комісій і 214 узгоджувальних зустрічей.

Якщо розглядати проведення примирних процедур у розрізі років, то простежується пряма залежність результатів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та вимог найманих працівників від кількості засідань створених сторонами примирних органів.

 

         При цьому, позитивний сегмент посередництва доволі зрозумілий і не потребує подальшого роз’яснення його ефективності. Тільки по Луганській області: із 169 спорів за роки функціонування вирішено 156 (92%) спорів, 397 (95%) вимог та погашено близько 440 млн. грн., або 87% від суми боргу найманим працівникам, що стала основною причиною виникнення розбіжностей. Зрозуміло, що досягненню цього сприяли примирні процедури.

         Але є і проблемна частина, яка полягає у виборі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) примирної процедури, оскільки це пов’язано із фінансовими витратами. Звісно, більш затратною процедурою є трудовий арбітраж.

         По-перше, на вибір примирної процедури впливає фінансово-економічний стан підприємства. І тут багато чого залежить від позиції роботодавця як соціального партнера. Після узгоджувальних зустрічей, які проводяться за координацією відділення НСПП, роботодавці часто повністю беруть затратну частину на себе.

         По - друге, на вибір сторонами примирної процедури значний вплив має форма власності підприємства. За останні 4 роки трудовий арбітраж з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту) був утворений сторонами на 30 підприємствах області, які за формами власності розподіляються наступним чином: 17 (57%) підприємств державної форми власності, 7 (23%) – приватної, 4 (13%) - комунальної та 2 (7%) – колективної форми власності.

         Як бачимо з наведених цифр, більше половини усіх трудових арбітражів було утворено на державних підприємствах. Це можна пояснити двома основними причинами:

- перша – керівники та працівники цієї категорії підприємств мають так звану «протокольну слухняність»;

 - друга - представники сторін як соціальні партнери обирають трудовий арбітраж, оскільки першопричини скрутного фінансово-економічного стану їх підприємства бачать не у виробничій площині, а на вищому рівні управління по вертикалі. Детальний розгляд причин виникнення спорів трудовим арбітражем, а також прийняття рішення, обов’язкового для виконання, є іще одним засобом привернути увагу галузевих міністерств та місцевих органів влади до ситуації на підприємстві, в організації, установі. 

Це в рівній мірі стосується і підприємств комунальної форми власності Луганської області, де також поширилась практика утворення сторонами трудових арбітражів з метою врегулювання розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями.

         З боку відділення НСПП здійснюється величезна організаційна та методична допомога учасникам колективних трудових спорів (конфліктів). І вже з другого засідання примирних органів конфліктуючи сторони починають поводити себе саме як цивілізовані соціальні партнери. Досвід роботи свідчить, що ефективність цих процедур безпосередньо залежить від того, наскільки вдалося викласти доказову базу і хто виступає в якості експертів. І ось тут важко переоцінити роль НСПП у виборі соціальних партнерів, які запрошуються до експертної роботи, бо від їх фахового рівня та компетентності залежить обґрунтування і якість рішень, прийнятих примирними органами. В останні роки до роботи примирного органу практично по кожному колективному трудовому спору (конфлікту) відділенням НСПП в Луганській області залучаються представники місцевих органів влади та інших державних органів, причетних до врегулювання розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями.

         Слід зазначити, що сторони спору, за рекомендаціями відділення НСПП в Луганській області,  все частіше укладають Угоду про обов'язковість виконання Рішення трудового арбітражу, що значно підвищує відповідальність роботодавця за його виконання. Наприклад, за останні чотири роки трудовими арбітражами було прийнято 30 рішень, з яких лише 2 мали рекомендаційний характер, решта (93%) – були обов’язковими для виконання сторонами спорів. Така ситуація свідчить про те, що сторони соціально-трудових відносин вважають процедуру трудового арбітражу найбільш ефективною для врегулювання розбіжностей, оскільки під час засідань цього примирного органу розглядається велика кількість документів і матеріалів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення.

З огляду на вищенаведене, можна з упевненістю констатувати, що роль НСПП була і залишається першорядною в об’єднанні сторін колективних трудових спорів (конфліктів) для врегулювання розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями цивілізованим шляхом за столом переговорів. Саме це і викликає довіру соціальних партнерів до Служби!